ساکنان مسکن مهر فردوسیه صاحب آب آشامیدنی می شوند
ساکنان مسکن مهر فردوسیه صاحب آب آشامیدنی می شوند

شهریاریها : مدیر امور آبفای شهر فردوسیه اعلام کرد: با اتمام عملیات نصب کنتور در بلوکهای مسکن مهر فردوسیه، ساکنان این شهرک از ابتدای هفته آینده از انشعاب آب آشامیدنی در واحدهای خود بهره مند خواهند شد. به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دوماه از تحویل واحدهای مسکونی مسکن مهر شهر فردوسیه به متقاضیان میگذرد […]

شهریاریها : مدیر امور آبفای شهر فردوسیه اعلام کرد: با اتمام عملیات نصب کنتور در بلوکهای مسکن مهر فردوسیه، ساکنان این شهرک از ابتدای هفته آینده از انشعاب آب آشامیدنی در واحدهای خود بهره مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دوماه از تحویل واحدهای مسکونی مسکن مهر شهر فردوسیه به متقاضیان میگذرد و با وجود اسکان تعداد زیادی از شهروندان در این واحدها، آب آشامیدنی آنها هنوز تامین نشده است و ساکنان این شهرک با مشکلات عدیده ای در این زمینه مواجه هستند.

در این راستا خبرنگار مهر با مراجعه به مسئولان امور آبفا در شهر فردوسیه، ضمن طرح مشکلات موجود در این شهرک به گفتگو با مدیر امور آبفای شهر فردوسیه پرداخت که در این زمینه محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات نصب انشعابات و حفر چاه از سوی شرکت آبفای شهرفردوسیه، در حدود دو ماه پیش تکمیل و تحویل پیمانکار سازنده شهرک شده بود، اما به دلیل آماده نبودن تاسیسات داخلی ساختمانها، ساکنان این واحدها از وجود آب آشامیدنی در واحدهای خود محروم بودند.

وی ادامه داد: طی چند روز گذشته، پیمانکار از اتمام احداث تاسیسات داخلی بلوکه خبر داد و اعلام کرد که عملیات احداث مخازن و پمپهای فشار جهت تامین فشار مطلوب آب در طبقات بالا، تکمیل شده است.

این مسئول گفت: بدنبال این خبر، ماموران آبفای شهر فردوسیه به محل اعزام شدند تا با بررسی تاسیسات و اطمینان از عدم وجود نقص در انشعابات داخلی ساختمانها، عملیات نصب کنتور برای بلوکها را شروع کنند، و با تلاش شبانه روزی ماموران آبفا، این مرحله نیز ظرف مدت یک هفته تمام شود تا ساکنین این شهرک از ابتدای هفته آینده از آب آشامیدنی برخوردار شوند.

مدیر امور آبفای شهر فردوسیه عنوان کرد: نصب کنتور برای بلوکها، نیازمند معرفی یک نماینده از هر بلوک است چراکه برای صدور قبوض آب به شماره هر بلوک و پیگیری مسائل مربوطه، برای هر بلوک حداقل یک نماینده نیاز است.

احمدی افزود: در حال حاضر انشعابات آب در این شهرک دایر است و پس از معرفی نماینده، با نصب کنتور برای هر بلوک، مشکل آب آشامیدنی ساکنین تا ابتدای هفته آینده رفع خواهد شد.

وی اضافه کرد: به دلیل طراحی تاسیسات داخلی ساختمانها، امکان نصب کنتور مجزا برای هر واحد وجود ندارد و مشترکین مس توانند در صورت تمایل جهت محاسبه دقیق میزان آب بهای هر واحد، کنتورهای فرعی در انشعاب ورودی به واحد خود، نصب کنند.

لازم به ذکر است که مسکن مهر شهر فردوسیه شامل هزار و 536 واحد در قالب 89 بلوک 30 و 26 واحدی است، همچنین در این شهرک 120 واحد تجاری، صنعتی و خدماتی نیز وجود دارد.