مسیر فعلی شما » صفحه اصلی »سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 شهرستان شهریار   

 

  جمع کل مرد زن خانوار جمع
جمع کل شهرستان شهريار 1,044,709 541,249 503,460 273,174 873,488
جمع بخش  مركزى 514,740 266,680 248,060 133,702 398,741
دهستان  جوقين 21,494 11,093 10,401 5,472  
دهستان  رزكان 25,452 13,181 12,271 6,295  
دهستان  فردوس 15,323 7,985 7,338 3,850  
دهستان  قائم آباد 30,699 16,008 14,691 7,572  
دهستان  مويز 6,199 3,252 2,947 1,499  
دهستان  سعيدآباد 16,832 9,102 7,730 4,198  
شهر شهريار 189,421 97,464 91,957 51,834 189,421
شهر شهريار 1 87,776 45,080 42,696 24,052 87,776
شهر شهريار 2 67,978 34,876 33,102 19,631 67,978
شهر شهريار 3 33,667 17,508 16,159 8,151 33,667
شهر صباشهر 18,167 9,372 8,795 4,473 18,167
شهر وحيديه 24,904 12,902 12,002 6,134 24,904
شهر شاهدشهر 18,855 9,716 9,139 4,599 18,855
شهر فردوسيه 19,312 10,007 9,305 5,017 19,312
شهر باغستان 52,463 27,410 25,053 12,811 52,463
شهر انديشه 75,619 39,188 36,431 19,948 75,619
جمع بخش  قدس 238,009 123,609 114,400 62,367 230,147
دهستان  دانش 4,799 2,445 2,354 1,225  
دهستان  هفت جوى 3,063 1,785 1,278 804  
شهر قدس 230,147 119,379 110,768 60,338 230,147
جمع بخش  ملارد 291,960 150,960 141,000 77,105 244,600
دهستان  اخترآباد 3,712 1,947 1,765 877  
دهستان  بى بى سكينه 16,091 8,519 7,572 3,894  
دهستان  ملارد 27,557 14,431 13,126 6,967  
شهر ملارد 228,713 117,722 110,991 61,309 228,713
شهر صفادشت 15,887 8,341 7,546 4,058 15,887

با تشکر از : http://www.shahriyar.gov.ir

 

 

  

Copyright © 2011 Shahriariha.Com. All rights reserved

درباه ما | لینک به ما | ارتباط با ما | آگهی در سایت | شرایط استفاده | جستجو در سایت