مسیرفعلی شما » صفحه اصلی » تقسیمات سیاسی

شهريار تاسال 1368 بعنواني يكي از بخشهاي شهرستان كرج در واحد تقسيمات كشوري شناخته مي شد تااينكه براساس مصوبه شماره 49144/ت603 مورخ 14/5/68 هيئت محترم دولت و ابلاغيه شماره 53/5146 مورخ 26/5/68 وزارت كشور با دوبخش مركزي و رباط كريم به شهرستان ارتقاء و از شهرستان كرج منتزع گرديد.

شهرستان شهريار تا سال 1375 داراي 2بخش مركزي و رباط كريم بود دراين سال با مصوبه شماره 101667/ت16980 مورخ22/8/75 هيات محترم وزيران و ابلاغيه شماره 8958/42/4/1 مورخ21/9/75 وزير كشور بخش رباط كريم با ارتقاء به شهرستان از شهريار جداشده و دربخش مركزي شهريار يك بخش بنام بخش قدس با مركزيت شهرقدس و دهستانهاي هفت جوي ودانش ايجاد وتاسيس گرديد.

 شهرستان شهريار تاسال 1379 با 2بخش مركزي و قدس در نظام تقسيمات كشوري اداره مي شد تا اينكه در اين سال تقسيمات شهرستان با تغييراتي مواجه شد وطي مصوبه شماره 56473/ب22201هـ مورخ9/12/79 هيئت محترم دولت بخش ملارد به مركزيت شهر ملارد متشكل از دهستانهاي ملارد و بي بي سكينه و اخترآباد در تابعيت شهرستان شهريار ايجاد وتاسيس گرديد

 و تاسال 1388شهرستان با 3بخش مركزي قدس و ملارد در تركيب تقسيمات كشوري شناخته مي شد.

ازسال 1368 تا سال 1383 در نظام مديريت شهري وروستايي شهرستان تغييرات اساسي بوجود آمده كه حاصل آن ايجاد وتاسيس شهرهاي قدس- ملارد- صباشهر-وحيديه-انديشه-شاهدشهر-صفادشت-فردوسيه و باغستان بود كه از تعداد 9شهر ايجاد شده در شهرستان بجز شهر انديشه كه خود در قالب شهرهاي جديد وبا مصوبه هيات وزيران بوده و توسط وزرات مسكن وشهرسازي و شركت عمران احداث گرديد،

 8شهر ديگر روستاهاي قديمي و باجمعيت بالايي بوده اند كه برحسب نياز به ارائه خدمات به شهر ارتقاء داده شده اند .

 ضمن اينكه قبل از تأسيس اين شهرها خدمات اوليه به مدت يك دهه توسط دهداريهاي جوقين –قائم آباد و فردوسيه-رزكان-مويز-ملارد-بي بي سكينه و اخترآباد به مردم ارائه مي گرديد.

درسال 1388با تأسيس شهرستانهاي قدس وملارد به تبع آن شهرهاي قدس وملارد وصفادشت از شهرستان شهريار منتزع وشهريار با يك بخش مركزي و 7شهر و 6دهستان شامل سعيدآباد-مويز-رزكان-فردوسيه-قاسم آباد و جوقين و 31 روستا هم اكنون بعنوان يكي از 12شهرستان استان تهران است.

باتوجه به سياستهاي نظام در نظم بخشي به مديريت شهري و جلوگيري از موازي كاري وتداخل در امور ديگر ادارات و همچنين پرداختن مقامات عالي و سياسي بخش و دهستان به وظايف ذاتي سياست گذاري و نظارتي خود و عدم ورود به اموراجرايي، مديريت شهري وروستايي بعنوان يك اصل مورد توجه قرار گرفت و بتدريج دهداريها و بخشداريها ارائه خدمات را به دستگاههاي اجرايي، ذيربط واگذار نمودند و درحال حاضر نيز در 7شهر شهرستان شهرداريهاي مربوطه ودر روستاها نيز دهياريهاي مربوطه مشغول ارائه خدمات شهري و روستايي هستند.

جدول مربوط به تأسيس شهرهاي شهرستان شهريار

رديف

نام شهر

سال تاسيس

محلهاي تحت پوشش

1

شهريار

1331

شهريار-كرشته-عباس آباد-كهنز-جعفريه-فاز يك انديشه-اميريه-وائين وكاروان

2

انديشه

1364

فازهاي 2،3،4،5

3

وحيديه

1375

جوقين-قصطانك-قصبه-اسماعيل آباد-وحدت

4

صباشهر

1375

قاسم‌آباد-كبودين-قنديشاد-اسلام آباد-ويره-مصطفي‌خميني

5

شاهدشهر

1376

علي آباد-درازه - شهسواري

6

فردوسيه

1379

فردوسي-عباس آباد-عبدآباد-خاوه

7

باغستان

1383

سعيدآباد-مهديه-مويز-خادم آباد-صادقيه-نصيرآباد-مطهري

جدول اسامي روستاهايي كه تا سال 1389 درآنها دهياري ايجاد شده است

رديف

نام روستا

1

دهشاد پائين

2

رامين

3

سقرچين

4

حصارساتي

5

الورد

6

رضي آباد بالا

7

قجرتخت رستم

8

اسكمان


جداول : فرمانداری شهریار اسفند 1389

اسدآباد -اسکمان - دهشادبالا - دهشاد پایین - دنیار اباد - رزکان - رضی آباد بالا - رضی اباد پایین - قره تپه - نصیر آباد پدر - قلعه شایسته

 

اصیل آباد - بکه - ترپاق تپه - حصارساتی - خانه سازمانی گروه 33 - رنگرز - سقرچین - فرارت - شفیع آباد - قجرآباد - قجرتخت رستم - قشلاق مهرچین - قلعه نو - یبارک - کردامیر قشلاق مهرچین

 

 


 خاوه -  رامین - رازمره - عباس آباد - عبدآباد - -فردوس - وسطر- یوسف آباد صیرفی - حصارزیرک

 


بابا سلمان - بادامک  - خادم آباد- ده مویز - شهرک مطهری - صادقیه - قلعه بهاء  - سعید آباد - مهدیه - ورامینک - نصیرآباد

 


 ویره - محمدآباد  - شهرک مصطفی خمینی (ره)  - محمود آباد - خلج آباد


 

 

  

Copyright © 2013 Shahriariha.Com. All rights reserved

درباه ما | لینک به ما | ارتباط با ما | آگهی در سایت | شرایط استفاده | جستجو در سایت