۲۹ شهریور ۱۳۹۹

نقدشوندگی، ویژگی مهم صندوق های سرمایه گذاری

عشقی نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد گفت: دولت در ماه های اخیر حمایت جانانه ای از بازار سرمایه داشته که بیان جزئیات آن در بخش های رسانه ای مغفول مانده است….

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

بازگشایی نمادهای پالایشی در بدترین زمان ممکن/ شاخص کل با فشار فروش نمادهای دارا دوم منفی شد

بازار سرمایه امروز با ریزش کار خود را آغاز کرده اما در میانه توانست رشد خوبی را تجربه کند ولی در پایان باز هم ریزشی شد.

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

بازگشایی نمادهای پالایشی در بدترین زمان ممکن/ شاخص کل با فشار فروش نمادهای دارا دوم منفی شد

بازار سرمایه امروز با ریزش کار خود را آغاز کرده اما در میانه توانست رشد خوبی را تجربه کند ولی در پایان باز هم ریزشی شد.

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

بازگشایی نمادهای پالایشی در بدترین زمان ممکن/ شاخص کل با فشار فروش نمادهای دارا دوم منفی شد

بازار سرمایه امروز با ریزش کار خود را آغاز کرده اما در میانه توانست رشد خوبی را تجربه کند ولی در پایان باز هم ریزشی شد.

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی دولتی کلید خورد

اجرای قانون افزایش سرمایه شرکت‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، پذیرفته شده در بورس از طریق «صرف سهام»، با ابلاغ رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس، رسما کلید خورد….

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی دولتی کلید خورد

اجرای قانون افزایش سرمایه شرکت‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، پذیرفته شده در بورس از طریق «صرف سهام»، با ابلاغ رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس، رسما کلید خورد….

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی دولتی کلید خورد

اجرای قانون افزایش سرمایه شرکت‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، پذیرفته شده در بورس از طریق «صرف سهام»، با ابلاغ رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس، رسما کلید خورد….

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

تداوم صدر نشینی گروه فلزات اساسی/ بانکی ها دوم شدند

گروه فلزات اساسی امروز نیز بیشترین ارزش و حجم معاملات را به خود اختصاص داد.

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

تداوم صدر نشینی گروه فلزات اساسی/ بانکی ها دوم شدند

گروه فلزات اساسی امروز نیز بیشترین ارزش و حجم معاملات را به خود اختصاص داد.

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

تداوم صدر نشینی گروه فلزات اساسی/ بانکی ها دوم شدند

گروه فلزات اساسی امروز نیز بیشترین ارزش و حجم معاملات را به خود اختصاص داد.