صورتحساب مشترکان همراه اول پیامک شد
صورتحساب مشترکان همراه اول پیامک شد

شهریاریها : شرکت ارتباطات سیار با ارسال پیام کوتاه، مبلغ صورتحساب این دوره مشترکان خود را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار موبنا دراین پیامک مبلغ قابل پرداخت استفاده هرمشترک ازسیمکارت های دایمی دوره دوماهه منتهی به اول آذرماه ماه درج شده است. مشترکان می توانند با دردست داشتن شناسه قبض و پرداخت خود که به […]

شهریاریها : شرکت ارتباطات سیار با ارسال پیام کوتاه، مبلغ صورتحساب این دوره مشترکان خود را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا دراین پیامک مبلغ قابل پرداخت استفاده هرمشترک ازسیمکارت های دایمی دوره دوماهه منتهی به اول آذرماه ماه درج شده است.

مشترکان می توانند با دردست داشتن شناسه قبض و پرداخت خود که به وسیله پیامک برای آنها ارسال می شود، بی نیازازقبوض کاغذی نسبت به پرداخت صورتحساب خود به یکی از روش های غیرحضوری اقدام کنند.

همراه اول با ارسال پیامک به مشترکان خود،ضمن آگاهی از توزیع صورتحساب این دوره، جزییات مبلغ کارکرد را نیز اطلاع رسانی کرده است تا مشترکان به موقع صورتحساب خود را پرداخت کنند.