پانزدهم آذر در آینه تاریخ معاصر
پانزدهم آذر در آینه تاریخ معاصر

شهریاریها : امروز ˈچهارشنبهˈ برابر با پانزدهم آذر 1391 و بیستم محرم 1434 هجری قمری و پنجم دسامبر سال 2012 میلادی است. مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران به شرح زیر است: 15 آذر 1384 هواپیمای سی- 130 حامل خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف، که برای پوشش یک مانور نظامی عازم ماموریت بودند، در جنوب […]

شهریاریها : امروز ˈچهارشنبهˈ برابر با پانزدهم آذر 1391 و بیستم محرم 1434 هجری قمری و پنجم دسامبر سال 2012 میلادی است. مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران به شرح زیر است:
15 آذر 1384

هواپیمای سی- 130 حامل خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف، که برای پوشش یک مانور نظامی عازم ماموریت بودند، در جنوب تهران سقوط کرد و تمامی 116 مسافر آن جان باختند.

15 آذر 1369

ˈمنوچهر جهانبگلوˈ از استادان موسیقی اصیل ایرانی، دار فانی را وداع گفت.

15 آذر 1358

اموال ایران در بانک های انگلیسی از سوی دولت این کشور توقیف شد، این اقدام با هدف ایجاد فشار مضاعف اقتصادی بر ایران بود، تا گروگان های آمریکایی را آزاد سازد.

15 آذر 1357

ˈارتشبد ازهاریˈ نخست‌وزیر وقت رژیم شاه در مجلس سنا گفت: ˈتظاهرات شبانه و فریاد الله اکبر، صدای ضبط شده بر روی نوار است!ˈ

15 آذر 1356

ˈمحمدرضا پهلویˈ در بازگشت از آمریکا وارد عمان شد و از نظامیان ایرانی شرکت کننده در عملیات ظفار که در این کشور مستقر بودند، بازدید کرد. این عملیات مداخله جویانه که در واقع دستورات آمریکا به عنصر منطقه ای آنها، شاه، بود، در پایان یک سلسله مانورهای نظامی که توسط پیمان سنتو و با شرکت نیروهایی از انگلستان، آمریکا، ایران و ترکیه در آبهای خلیج‌فارس صورت گرفت، انجام شد.

15 آذر 1343

اتحادیه بین‌المللی دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور با ارسال نامه ‌ای برای دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن اعتراض به اقدام رژیم پهلوی در تبعید ˈامام خمینیˈ(ره)، خواستار توجه وی به این امر شدند.

15 آذر 1334

بازجویی از ˈسید مجتبی نواب صفویˈ رهبر جمعیت فدائیان اسلام در دادگاه نظامی آغاز شد. نواب صفوی همراه با سه تن از یارانش به اتهام سوء قصد به حسین علاء نخست‌وزیر وقت دستگیر شده بودند.

15 آذر 1320

ˈمحمدعلی فروغیˈ که پس از ورود نیروهای متفقین به ایران دوباره نخست وزیر شد، دومین کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد.

15 آذر 1306

قانون پیشنهادی تعمیم روشنایی در ایران شامل 19 ماده برای تصویب به مجلس شورای ملی ارایه شد.

15 آذر 1304

مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح و در پی این سخنرانی، مستشارالدوله صادق به عنوان رییس، عدل‌الملک دادگر و سهام‌السلطان بیات به عنوان نواب رییس تعیین شدند.