درج اخبار بدون توجه به مسئولیت اجتماعی ناامنی را رقم می زند
درج اخبار بدون توجه به مسئولیت اجتماعی ناامنی را رقم می زند

شهریاریها : فرمانده انتظامی استان البرز جایگاه رسانه در برقراری نظم و امنیت در جامعه را بسیار بالا برشمرد و گفت: درج اخبار و فعالیت رسانه‌ای بدون توجه به مسئولیت اجتماعی می تواند ناامنی را در جامعه رقم زند. امیر احمدعلی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر بر نقش و جایگاه خطیر رسانه و مطبوعات […]

شهریاریها : فرمانده انتظامی استان البرز جایگاه رسانه در برقراری نظم و امنیت در جامعه را بسیار بالا برشمرد و گفت: درج اخبار و فعالیت رسانه‌ای بدون توجه به مسئولیت اجتماعی می تواند ناامنی را در جامعه رقم زند.

امیر احمدعلی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر بر نقش و جایگاه خطیر رسانه و مطبوعات در برقراری نظم و انضباط اجتماعی تاکید کرد و با اشاره به گستردگی مخاطبان رسانه اظهار داشت: به لحاظ کثیر بودن مخاطبان در گروه های سنی و سطوح مختلف اقشار جامعه رسانه می تواند با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی های کارشناسانه نقش مهمی را در ترویج ارزش های اسلامی و دینی و همچنین فرهنگ ایرانی داشته باشد.

وی با اشاره به تأثیرپذیری افکار عمومی از رسانه ها در موضوع امنیت و احساس امنیت اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که جهت گیری افکار عمومی و احساس های جمعی از نظم و امنیت اجتماعی از اخبار رسانه های جمعی متأثر می شوند، بنابراین چنانچه خبرنگاران متعهدانه و همراه با مسئولیت های اجتماعی قلم بزنند می توانند نقش تأثیرگذاری در گسترش احساس امنیت و نظم عمومی داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: اما چنانچه درج اخبار از سوی خبرنگاران بدون توجه به مسئولیت های اجتماعی صورت گیرد و فقط در خدمت ارضای حس ماجراجویی مخاطب از راه ایجاد هیجان باشد و تنها به جنبه احساسی خبر، آن هم غیر مسئولانه نظر داشته باشد به احساس ناامنی در سطح جامعه دامن خواهد زد و نه تنها بازخورد مثبتی را به همراه نخواهد داشت بلکه فضا و جامعه را غبار آلوده تر از آنچه هست نشان می دهد.

سردار گودرزی تصریح کرد: رسانه ها باید به هنگام انتشار اخبار شرایط خانوادگی، محیطی، جامع پذیری، اختلال های شخصیتی و تربیتی مجرمان را موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و متناسب با آن، توصیه ها و هشدارهای لازم را به خانواده ها بدهند و همچنین با پوشش خبری وقایع امنیتی و جنایی به شیوه های مطلوب و ارائه برنامه های آموزشی در خصوص چگونگی حفاظت از مال، جان، عرض و ناموس خود، زمینه مساعدی را برای همکاری و مشارکت مردمی به وجود بیاورند.