هوای البرز با بارش پراکنده و گرد و خاک همراه خواهد بود
هوای البرز با بارش پراکنده و گرد و خاک همراه خواهد بود

شهریاریها : مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت هوای البرز طی 24 ساعت آینده با بارش پراکنده و گرد و خاک همراه خواهد بود.  منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هوای کرج قسمتی ابری و دمای آن 25 درجه سانتیگراد و سرعت باد 6 متر بر ثانیه و از […]

weatherشهریاریها : مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت هوای البرز طی 24 ساعت آینده با بارش پراکنده و گرد و خاک همراه خواهد بود.

 منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هوای کرج قسمتی ابری و دمای آن 25 درجه سانتیگراد و سرعت باد 6 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق است.

وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با باد و گرد و خاک در بعضی از ساعات افزایش ابر همراه خواهد بود که بیشینه دما 26 و کمینه دما 12 درجه سانیتگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای هشتگرد نیز هم اکنون نیمه ابری و دمای آن 22 درجه سانتیگراد و سرعت باد  3 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق خواهد بود.

وی افزود: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری در پاره ای نقاط باد و گرد و خاک، در بعضی از ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده همراه خواهد بود که بیشینه دما 22 و کمینه دما 11 درجه سانیتگراد خواهد بود.

رحمانیان گفت: در حال حاضر هوای طالقان نیز کمکی ابری و دمای آن 19 درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت شمال غرب خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط باد و گرد و خاک و در بعضی از ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده همراه خواهد بود که بیشینه دما 19 و کمینه دما هشت درجه سانتیگراد خواهد بود.