امیرسرتیپ دوم خلبان جانباز محمود ضرابی، از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش روایتی تکان دهنده از عملیات‌های نیروی هوایی ارتش و ایثارگری تیزپروازان در دوران دفاع مقدس مطرح کرده است. این خلبان فانتوم در دوران دفاع مقدس صبح امروز شنبه 8 مهر به علت بیماری، دعوت …

امیرسرتیپ دوم خلبان جانباز محمود ضرابی، از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش روایتی تکان دهنده از عملیات‌های نیروی هوایی ارتش و ایثارگری تیزپروازان در دوران دفاع مقدس مطرح کرده است. این خلبان فانتوم در دوران دفاع مقدس صبح امروز شنبه 8 مهر به علت بیماری، دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست. او همزمان با آغاز دفاع مقدس، جانشینی معاونت عملیات پایگاه ششم شکاری بوشهر را برعهده داشت. روایت کوتاه او را می‌بینید و می‌شنوید.