6 هزار زن سرپرست خانوار تحت بیمه تامین اجتماعی شدند
6 هزار زن سرپرست خانوار تحت بیمه تامین اجتماعی شدند

شهریاریها به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان : رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شهریار از 704 تیم تحت پوشش این نهاد توسط 2600 حامی خیرخواه خبر داد. زندلاف اظهار داشت: میانگین پرداخت ماهانه هر فرد خیرخواه به ایتام 226000 ریال میانگین و دریافت هر تیم در ماه 830000 ریال است که بخش عمده از مشکلات […]

A0336791شهریاریها به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان : رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شهریار از 704 تیم تحت پوشش این نهاد توسط 2600 حامی خیرخواه خبر داد.

زندلاف اظهار داشت: میانگین پرداخت ماهانه هر فرد خیرخواه به ایتام 226000 ریال میانگین و دریافت هر تیم در ماه 830000 ریال است که بخش عمده از مشکلات خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) توسط افراد خیر صورت می گیرد.

وی ادامه داد: 6 هزار زن سرپرست خانوار مجری طرح های خودکفایی توسط این نهاد بیمه تامین اجتماعی گردیده که در سال های آینده از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.