سرهنگ علی قاسم پور، فرمانده انتظامی شهرستان کرج از کشف ۵۷ دستگاه بیت ماینر قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی قاسم پور، فرمانده انتظامی شهرستان کرج از کشف ۵۷ دستگاه بیت ماینر قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.