روز 13 شهریور اعلام شد که صادق آملی لاریجانی از شورای نگهبان کناره گیری کرده است.

روز 13 شهریور اعلام شد که صادق آملی لاریجانی از شورای نگهبان کناره گیری کرده است.