در ویدئو زیر ، 5 تا از حقایق جالب و باورنکردنی در مورد گرگ ها را مشاهده می نمایید .گرگ ها 200 میلیون سلول بویایی دارند و انسان فقط 5 میلیون .گرگ گرسنه می تواند 20 پوند گوشت را بخورد ….

در ویدئو زیر ، 5 تا از حقایق جالب و باورنکردنی در مورد گرگ ها را مشاهده می نمایید .گرگ ها 200 میلیون سلول بویایی دارند و انسان فقط 5 میلیون .گرگ گرسنه می تواند 20 پوند گوشت را بخورد .