رکنا: رئیس جمعیت هلال احمر دشتستان: نجاتگران، در تلاشی شبانه ۹ کوهنورد را که در کوه قلعه این شهرستان گرفتار شده بودند، نجات دادند.

رکنا: رئیس جمعیت هلال احمر دشتستان: نجاتگران، در تلاشی شبانه ۹ کوهنورد را که در کوه قلعه این شهرستان گرفتار شده بودند، نجات دادند.