4 توصیه به کسانی که سالهاست می‌خواهند از شنبه شروع کنند
4 توصیه به کسانی که سالهاست می‌خواهند از شنبه شروع کنند
برای اینکه یک رهبر پیشروتر باشید ، باید از قبل برنامه ریزی کنید و سعی کنید حوادث را پیش بینی کنید. فعالیت های زیر را امتحان کنید ، آنها را با حوزه تمرین خود تطبیق دهید و آزمایش کنید تا به نتایج خوبی خواهید رسید.

شهریاریها ،4 توصیه به کسانی که سالهاست می‌خواهند از شنبه شروع کنند


برای اینکه بدانیم چگونه فعالانه عمل کنیم و واکنش پذیر نباشیم ، ابتدا باید بدانیم که این اصطلاحات به چه معنا هستند. هنگامی که نسبت به مشکلات واکنش نشان می دهیم ، به جای تلاش برای پیش بینی وقایع آینده ، به وقایع قبلی واکنش نشان می دهیم. هنگامی که تصمیم می گیریم فعالانه عمل کنیم ، تصمیم می گیریم قبل از بحران آمدن این وضعیت بر اساس یک وضعیت عمل کنیم. شما از نظر استراتژیک باید فعال باشید، بنابراین آنها می توانند کارهای روزمره خود را انجام دهند و هنوز هم وقت دارند تا در تلاش برای بهبود کار صرف کنند.

موفقیت

موفقیت

برای اینکه یک رهبر پیشروتر باشید ، باید از قبل برنامه ریزی کنید و سعی کنید حوادث را پیش بینی کنید. فعالیت های زیر را امتحان کنید ، آنها را با حوزه تمرین خود تطبیق دهید و آزمایش کنید و ببینید آیا آنها موقعیت شما را به عنوان یک رهبر و یا یک فرد موفق تقویت می کنند یا خیر.

1. بلند مدت فکر کنید
ابتدا باید درک کنید که تفکر کوتاه مدت با ایده رهبری فعال مخالف است زیرا اهداف کوتاه مدت امروز باید در یک برهه از گذشته اهداف بلند مدت باشند. رهبران واکنش پذیر اغلب از دیدن تصویر کلان ، که یکی از عناصر اصلی رهبری فعال است ، کوتاهی می کنند. رهبران موفق ارزش تفکر طولانی مدت را درک می کنند و از طعمه های بازگشت کوتاه مدت اجتناب می کنند.

2. به دنبال درک دیگران باشید
برای اینکه یک رهبر فعال باشید ، باید به دنبال درک دیگران باشید. به یاد داشته باشید ، همانطور که ماکسول با صراحت گفت: “رهبری تأثیر است”. با جستجوی درک اعضای تیم خود امثال آنها ، چالش ها ، آرزوها و ناامیدی های آنها بینش مهمی در مورد چگونگی تأثیرگذاری مناسب بر روی آنها کسب خواهید کرد. بدون داشتن توانایی درک دیگران ، هدایت غیرممکن است زیرا رهبری در یک فعالیت گروهی اعمال می شود.

دلسوز ، وفادار و پر از صداقت باشید زیرا این ویژگی ها به شما کمک می کند به تیم خود نشان دهید که متعهد به درک آنها هستید. به یاد داشته باشید که یکی از وظایف اصلی شما به عنوان یک رهبر فعال ، قابل اعتماد بودن است. به دنبال درک دیگران باشید! این به شما کمک می کند تا با تیم خود اعتماد سازی کنید.

3- مهارتهای سازمانی را توسعه دهید

وقت خود را هدر ندهید ، مهارتهای سازمانی را توسعه دهید ، هدف بالایی داشته باشید و بلند مدت فکر کنید. هدف بلند مدت بدون مهارت های سازمانی محقق نمی شود زیرا رهبران سازمان یافته فعال مانند من و شما اغلب اهداف بلند مدت و نیازهای روزانه آنها را بررسی می کنند.

مهارت

مهارت

پرونده های خود را مرتب کنید ، برنامه ای با مهلت تعیین شده داشته باشید ، قرارهای خود را به طور کارآمد مدیریت کنید ، تفویض وظایف را بیاموزید و به طور معقول در تصمیم گیری شرکت کنید. اگر می خواهید یک رهبر فعال باشید ، به این ویژگی های سازمانی نیاز خواهید داشت.

4. هدف 80/20 باشد

شما باید بدانید که برخی کار ها فوری هستند و برخی دیگر مهم، در واقع فوری و مهم بودن یک چیز نیستند. رهبران فعال می دانند که اگرچه پیشرفت تیم مهم است (20٪ از اوقات) ، تمرکز باید بر روی کار منظم شما باشد (80٪ از زمان) زیرا ما اغلب بهترین کار خود را نه بر روی کارهای مهم بلکه روی کار های فوری انجام می دهیم. رهبرانی که وقت بیشتری برای تفکر و برنامه ریزی دارند ، وظایف را به طور موثرتری انجام می دهند.