تهران- ایرنا-رسانه های ترکیه شنبه شب گزارش دادند که دولت آنکارا و دوحه تصمیم گرفتند، توافقنامه نظامی مشترکی را برای استقرار 36 فروند جنگنده در ترکیه اجرا کنند….

تهران- ایرنا-رسانه های ترکیه شنبه شب گزارش دادند که دولت آنکارا و دوحه تصمیم گرفتند، توافقنامه نظامی مشترکی را برای استقرار 36 فروند جنگنده در ترکیه اجرا کنند.