آتش‌سوزی در تبریز سه کشته بر جا گذاشت.

آتش‌سوزی در تبریز سه کشته بر جا گذاشت.