طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت چاقی در سراسر جهان از سال ۱۹۷۵ تقریباً سه برابر شده و کارشناسان تناسب اندام می‌گویند لازم است والدین و موسسات آموزشی سبک زندگی متعادلی را در کودکان ایجاد کنند….

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت چاقی در سراسر جهان از سال ۱۹۷۵ تقریباً سه برابر شده و کارشناسان تناسب اندام می‌گویند لازم است والدین و موسسات آموزشی سبک زندگی متعادلی را در کودکان ایجاد کنند.