20 هزار اصله نهال در روز درختکاری در اندیشه توزیع شد
20 هزار اصله نهال در روز درختکاری در اندیشه توزیع شد

شهریاریها و به نقل از روابط عمومی شهرداری اندیشه : همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و گرامیداشت روز درختکاری، تعداد 20 هزار اصله نهال رایگان توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اندیشه، در سطح شهر توزیع گردید و تعداد زیادی اصله نهال نیز کاشته شد. مراسم روز درختکاری با کاشت تعداد زیادی اصله […]

شهریاریها و به نقل از روابط عمومی شهرداری اندیشه : همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و گرامیداشت روز درختکاری، تعداد 20 هزار اصله نهال رایگان توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اندیشه، در سطح شهر توزیع گردید و تعداد زیادی اصله نهال نیز کاشته شد.

مراسم روز درختکاری با کاشت تعداد زیادی اصله نهال به دست مدیران و مسئولین شهر اندیشه آغاز گردید و حضور اقشار مختلف شهروندان از جمله دانش آموزان و کسبه شهر اندیشه و مشارکت گسترده ایشان در این امر، حال و هوای دیگری به این مراسم داد.

در این مراسم بهروز کاویانی شهردار اندیشه، معاونین و مدیران عامل سازمانها، اعضای محترم شورای اسلامی شهر اندیشه حضور یافتند.