شهریاریها از غرب استان تهران : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس از تصویب 20 رشته تحصیلی جدید در این واحد دانشگاهی خبر داد.  حسین حسن پور درویشی اظهار داشت: دانشگاه آزاد شهر قدس یکی از واحدهای  نمونه دانشگاهی در میان دانشگاهای غرب استان تهران است که در مجموع 53 رشته کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد […]

20 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس تصویب شد

آزادشهریاریها از غرب استان تهران : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس از تصویب 20 رشته تحصیلی جدید در این واحد دانشگاهی خبر داد.

 حسین حسن پور درویشی اظهار داشت: دانشگاه آزاد شهر قدس یکی از واحدهای  نمونه دانشگاهی در میان دانشگاهای غرب استان تهران است که در مجموع 53 رشته کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد را ارائه می دهد، این واحد دانشگاهی با مجموع 20 هزار متر مربع فضای آموزش دارای چهار دانشکده است و 20 هزار دانشجو، 163 هیات علمی و 720 استاد در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند.

این مسئول عنوان کرد: بنا بر ضرورت و نیاز دانشجویان به رشته های جدید، این واحد دانشگاهی 20 رشته جدید شامل مهندسی قیزیک در مقطع کارشناسی و علوم دامی و تغذیه، علوم دامی ژنتیک و اصلاح نژاد دام، زیست شناسی میکروبیولوژی، شیمی کاربردی، شیمی فیزیک، نانو شیمی، برق الکترونیک، حقوق خصوصی، حسابداری، مهندسی شیمی، صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کشاورزی، مهندسی آب، اکولوژی کشاورزی، آبیاری و زهکشی، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار، ریاضی کاربردی، عمران سازه در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دو رشته دکتری شیمی آلی و دکتری تخصصی کشاورزی زراعت را تصویب کرد.