مهراب قاسم‌خانی به تازگی تصاویری از خود و در زمانی که ممنوع‌الفعالیت نبود، منتشر کرد. او عکسی از خود در کنار عادل فردوسی پور هم به اشتراک گذاشت….

مهراب قاسم‌خانی به تازگی تصاویری از خود و در زمانی که ممنوع‌الفعالیت نبود، منتشر کرد. او عکسی از خود در کنار عادل فردوسی پور هم به اشتراک گذاشت.