رکنا: ویدیویی از حبس ۱۵۰ دقیقه‌ای مسافران در هواپیمای ایران ایر به مقصد استانبول در فضای مجازی منتشر شده که واکنش های زیادی را به همراه داشته است….

رکنا: ویدیویی از حبس ۱۵۰ دقیقه‌ای مسافران در هواپیمای ایران ایر به مقصد استانبول در فضای مجازی منتشر شده که واکنش های زیادی را به همراه داشته است.