حوادث رکنا: سردار احمد طاهری گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی عامل قتل ۲ مسلحانه جوان در سراوان و دلگان پس از مدت ها فرار دستگیر شدند.

حوادث رکنا: سردار احمد طاهری گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی عامل قتل ۲ مسلحانه جوان در سراوان و دلگان پس از مدت ها فرار دستگیر شدند.