کاویانی : سرانه 19 متری فضای سبز در اندیشه
کاویانی : سرانه 19 متری فضای سبز در اندیشه

شهریاریها : شهردار اندیشه از سرانه 19 متری فضای سبز در این شهر خبر داد و گفت: مدیریت شهری اندیشه اهتمام ویژه ای جهت دستیابی به استاندارد جهانی فضای سبز جهانی در این شهر را دارد. بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش مدیریت شهری اندیشه علاوه بر ایجاد امکانات و خدمات […]

8ceb0b1fشهریاریها : شهردار اندیشه از سرانه 19 متری فضای سبز در این شهر خبر داد و گفت: مدیریت شهری اندیشه اهتمام ویژه ای جهت دستیابی به استاندارد جهانی فضای سبز جهانی در این شهر را دارد.

بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش مدیریت شهری اندیشه علاوه بر ایجاد امکانات و خدمات رفاهی مورد نیاز شهروندان، همواره بر حفظ و توسعه فضای سبز موجود نیز بوده است تا با دستیابی به استانداردهای جهانی در این زمینه، بستر رفاه هرچه بیشتر شهروندان فراهم شود.

شهرداری اندیشه طی سال گذشته نمونه استان تهران در حفظ و توسعه فضای سبز شد

این مسئول عنوان کرد: با اهتمام ویژه مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر اندیشه در جهت نگهداری و گسترش فضای سبز شهری، سال گذشته شهرداری اندیشه به عنوان نمونه استان تهران در این زمینه انتخاب شد.

وی ادامه داد: کسب این رتبه در شرایطی میسر شد که شهرداری اندیشه با دو مشکل بزرگ کمبود آب و نبود خاک مناسب جهت توسعه پوشش گیاهی منطقه روبرو بود، اما با برنامه ریزیهای مدون و اعمال مدیریت صحیح در استفاده از منابع آبی موجود، احیای فضای سبز شهر صورت گرفت.

19 متر فضای سبز، سرانه کنونی شهروندان اندیشه

شهردار اندیشه گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهر اندیشه 19 متر به ازای هر شهروند است که این رقم نسبت به استاندارد کشوری، مطلوب است، اما تلاش مدیریت شهری اندیشه بر دستیابی به استانداردهای جهانی در این زمینه است.

تدوین برنامه پنجساله برای تحقق استاندارد جهانی فضای سبز در اندیشه

این مسئول اضافه کرد: البته تا رسیدن به استاندارد جهانی یعنی 25 متر فضای سبز برای هر فرد، فاصله زیادی وجود دارد اما با برنامه ریزیهای صورت گرفته، مقرر شده است که طی یک برنامه مدون پنجساله، سرانه فضای سبز در شهر اندیشه به این رقم برسد.

عکس : تارنمای شهرداری اندیشه