آزاده زارعی دلیل کم کاری اش بعد از بازی در نقش سیندرلا وسریال آوای باران را در گفت وگو لایو با دبیر سرویس فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا را اعلام کرد. …

آزاده زارعی دلیل کم کاری اش بعد از بازی در نقش سیندرلا وسریال آوای باران را در گفت وگو لایو با دبیر سرویس فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا را اعلام کرد.