15 شهر استان تهران آلوده است
15 شهر استان تهران آلوده است
شهریاریها - طبق داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای تهران به همراه 14 شهر استان تهران آلوده هستند که بیشترین آلودگی مربوط به باقرشهر با شاخص 221 است.

به گزارش شهریاریها ،طبق داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت هوای تهران با شاخص 149 در حالت نارنجی یعنی ناسالم برای گروه های حساس است.

در این حالت افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

طبق این داده ها، شهر قدس با شاخص 167، ملارد با شاخص 169، شهریار با شاخص 157، باغستان با شاخص 181، اسلامشهر با شاخص 155، قرچک با شاخص 166، ورامین با شاخص 152 در وضعیت قرمز یعنی ناسالم قرار دارد.

همچنین رباط کریم با شاخص 137، پیشوا با شاخص 138، پاکدشت با شاخص 135، دماوند با شاخص 132، پردیس با شاخص 113، لواسان با شاخص 150 در حالت نارنجی یعنی ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

باقرشهر با شاخص 221 در وضعیت بنفش یعنی بسیار ناسالم قرار دارد.

از ابتدای سال جاری تا به امروز در تهران 9 روز هوای پاک، 188 روز هوای قابل قبول، 80 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 10 روز هوای ناسالم در روز شمار شاخص آلودگی هوا به ثبت رسیده است.