10 درصد ایرانی‌ها بیش از 10 سیمکارت نیاز دارند
10 درصد ایرانی‌ها بیش از 10 سیمکارت نیاز دارند

شهریاریها : بر اساس برآوردهای انجام شده، در حدود 10 درصد مردم هستند که بیش از 10 سیمکارت نیاز دارند و مابقی افراد به نیت سو استفاده سیمکارت با تعداد بالا تهیه می‌کنند. داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، در گفت وگو با خبرنگار موبنا  با اشاره به اینکه اساس ٱیین‌نامه ابلاغی از سوی […]

شهریاریها : بر اساس برآوردهای انجام شده، در حدود 10 درصد مردم هستند که بیش از 10 سیمکارت نیاز دارند و مابقی افراد به نیت سو استفاده سیمکارت با تعداد بالا تهیه می‌کنند.

داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، در گفت وگو با خبرنگار موبنا  با اشاره به اینکه اساس ٱیین‌نامه ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه در کشور، حداکثر سقف مجاز واگذاری سیمکارت فعال به مشترکین حقیقی ۱۰عدد بوده، اظهار داشت: بر همین اساس واگذاری سیمکارت به سازمان و نهاد‌‌های با محدودیت صورت می‌گیرد.
وی افزود: در شرایط حاضر سازمان ها نباید سیمکارت در اختیار کارکنان خود قرار دهند، ولی چنانچه  سازمانی درخواستی  مبنی بر خرید سیمکارت انبوه به مخابرات ارایه داد، اپراتورها با رعایت قوانین و مقررات مریوطه می‌توانند سیمکارت در اختیار این سازمانها قراردهند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه معیار مخابرات برای اینکه سقف واگذاری سیمکارت به افراد حقیقی را 10 سیمکارت عنوان کرده چه بوده، گفت: بر اساس نیازسنجی که صورت گرفته، مشخص شده داشتن سقف 10 سیمکارت برای هر نفر کافی است .
وی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، در حدود 10 درصد مردم هستند که بیش از10 سیمکارت نیاز دارند ومابقی افراد به قصد سو استفاده سیمکارت با تعداد بالا تهیه می‌کنند.
براساس آیین‌نامه ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه در کشور، حداکثر سقف مجاز واگذاری سیمکارت فعال به مشترکین حقیقی ۱۰ عدد بوده و فروش یا فعال کردن سیمکارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از ۹ سیمکارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.
بر اساس آیین‌نامه ابلاغی به اپراتورهای تلفن همراه تمامی‌اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیمکارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحوی که پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از ۱۰ عدد نباشد.
همچنین فعال کردن همه خطوطی که به صورت مستقیم وغیرمستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره‌برداران واقعی و دایمی‌آنها ممنوع است.