عباس رفیعی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و هرمزگان شناس با قراردادن یادداشتی در اختیار خبرگزاری ایسنا درگذشت زنده‌یاد حسام‌الدین نقوی را ضایعه بزرگی برای فرهنگ و هنر هرمزگان دانست….

عباس رفیعی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و هرمزگان شناس با قراردادن یادداشتی در اختیار خبرگزاری ایسنا درگذشت زنده‌یاد حسام‌الدین نقوی را ضایعه بزرگی برای فرهنگ و هنر هرمزگان دانست.