به همت معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد مراسم تجلیل از خادمین مردم با حضور پرچم گنبد و خادمین حرم بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) برگزار شد.

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد مراسم تجلیل از خادمین مردم با حضور پرچم گنبد و خادمین حرم بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) برگزار شد.