معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز، از تمدید مهلت شرکت در جشنواره ملی "سردار دل ها" تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.

معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز، از تمدید مهلت شرکت در جشنواره ملی "سردار دل ها" تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.