استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام "جهش تولید" از سوی رهبر انقلاب، گفت: رمز و عنصر اصلی جهش تولید، رفع موانع پیش روی تولید است. …

استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام "جهش تولید" از سوی رهبر انقلاب، گفت: رمز و عنصر اصلی جهش تولید، رفع موانع پیش روی تولید است.