هوای کدام استان‌ها ناسالم است؟​
هوای کدام استان‌ها ناسالم است؟​
شهریاریها - هوای کرج با شاخص ۱۵۹ ناسالم برای تمام گروه‌ها است.

به گزارش شهریاریها ، هوای شهرهای مشهد، قم، تبریز و تهران امروز سه شنبه به ترتیب با شاخص های ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۳۵ و ۱۳۷ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و هوای کرج با شاخص ۱۵۹ ناسالم برای تمام گروه ها است.

هوای شهرهای اردبیل با شاخص ۲۰، شهرکرد ۲۴، سنندج ۳۴، قزوین ۳۹ و رشت ۴۳ پاک است.

همچنین هوای شهرهای یزد با شاخص ۵۴، زنجان ۵۶، سمنان ۵۷، ایلام ۵۸، بجنورد ۵۸، بندر عباس ۵۸، ‌ همدان ۵۹، ‌ بوشهر ۶۱، خرم آباد ۶۳، اراک ۶۸، بیرجند ۷۰، زاهدان ۷۵، کرمانشاه ۷۵، ارومیه ۸۲، اصفهان ۸۷، شیراز ۹۰ و اهواز ۹۳ در شرایط قابل قبول قرار دارد.