دزدی از ساختمان نیمه کاره فدراسیون دوچرخه سواری
دزدی از ساختمان نیمه کاره فدراسیون دوچرخه سواری
شهریاریها ، بخشی از کابل های برق ساختمان نیمه کاره فدراسیون دوچرخه سواری به سرقت رفت.

به گزارش شهریاریها ،با توجه به اینکه بودجه ای برای تکمیل ساختمان نیمه کاره فدراسیون دوچرخه سواری وجود ندارد، فعلا این ساختمان به حال خود رها شده تا تعیین تکلیف شود.

اتفاق مهمی که در مورد این ساختمان افتاده کابل های برق ساختمان مورد سرقت قرار گرفته و بخشی از آن را بریده اند.

حراست مجموعه به همراه مامور نیروی انتظامی در محل ساختمان حاضر شدند و سرقت کابل ساختمان صورت جلسه شد.

با توجه به این اتفاق به نظر می رسد  باید هر چه زودتر فکری برای این ساختمان شود تا دوباره مورد سرقت قرار نگیرد.

در سال 98، دو واحد ساختمان فدراسیون در مرکز تهران به فروش رفت به امید اینکه ساختمان بزرگی در مجموعه آزادی ساخته شود اما نه تنها فدراسیون صاحب ساختمان جدیدی نشد بلکه ساختمان هم به صورت نیمه کاره با بدهی میلیاردی روی دست فدراسیون باقی مانده  و فعلا محل اداری فدراسیون در کمپ تیم های ملی مستقر است.