‍ قدردانی رییس اداره بهزیستی شهرستان شهریار از شهردار باغستان
‍ قدردانی رییس اداره بهزیستی شهرستان شهریار از شهردار باغستان
آقای فهیم راد رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار به همراه معاونت توانبخشی اداره بهزیستی با حضور در دفتر حسن رنجبر شهردارباغستان از مجموعه اقدامات شهرداری در موضوع مناسب سازی محیط های شهری و اداری جهت تسهیل در تردد معلولین قدردانی کرد

به گزارش شهریاریها به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شوراو شهرداری باغستان،امروز صبح آقای فهیم راد رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار به همراه معاونت توانبخشی اداره بهزیستی با حضور در دفتر حسن_رنجبر شهردارباغستان از مجموعه اقدامات شهرداری در موضوع مناسب سازی محیط های شهری و اداری جهت تسهیل در تردد معلولین قدردانی کرد