اتاق اصناف ایران در خصوص مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و اعلام رئیس جمهوری مبنی بر آغاز فعالیت واحدهای صنفی کم‌خطر عموم فعالان صنفی در سراسر کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد….

اتاق اصناف ایران در خصوص مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و اعلام رئیس جمهوری مبنی بر آغاز فعالیت واحدهای صنفی کم‌خطر عموم فعالان صنفی در سراسر کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.