ناقدی برادران، قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از فاکتور و تحویل ۹ هزار دستگاه خودروی فروش فوق‌العاده به مشتریان خبر داد.

ناقدی برادران، قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از فاکتور و تحویل ۹ هزار دستگاه خودروی فروش فوق‌العاده به مشتریان خبر داد.