گرگان- سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: میزان بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بابت وجه گندم، ۹۸ درصد کل مطالبات کشاورزان پرداخت شد….

گرگان- سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: میزان بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بابت وجه گندم، ۹۸ درصد کل مطالبات کشاورزان پرداخت شد.