مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین گفت: پارسال با اختصاص تسهیلات قرض الحسنه برای جمع آوری و اسقاط تاکسی‌های فرسوده، ۹۸ دستگاه تاکسی پیکان از ناوگان تاکسیرانی خارج شد….

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین گفت: پارسال با اختصاص تسهیلات قرض الحسنه برای جمع آوری و اسقاط تاکسی‌های فرسوده، ۹۸ دستگاه تاکسی پیکان از ناوگان تاکسیرانی خارج شد.