ارتش پاکستان یکشنبه شب از درگیری نیرو‌های امنیتی و گروهی از تروریست‌ها در منطقه “وزیرستان شمالی” واقع در شمال غرب این کشور خبر داد که دست کم ۸ کشته برجای گذاشته است….

ارتش پاکستان یکشنبه شب از درگیری نیرو‌های امنیتی و گروهی از تروریست‌ها در منطقه "وزیرستان شمالی" واقع در شمال غرب این کشور خبر داد که دست کم ۸ کشته برجای گذاشته است.