تصادف نیسان حامل دام قاچاق با یک خودرو پژو ۴۰۵ در جاده میناب به سیریک موجب جان باختن هشت نفر شد.

تصادف نیسان حامل دام قاچاق با یک خودرو پژو ۴۰۵ در جاده میناب به سیریک موجب جان باختن هشت نفر شد.