مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید روز گذشته تا بیشینه ۱۰۴ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی را به ۸۰۰ متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید روز گذشته تا بیشینه ۱۰۴ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی را به ۸۰۰ متر کاهش داد.