مدیر کل زندان‌های استان فارس با بیان اینکه ۸۲۵ زندانی جرایم غیر عمد استان فارس چشم انتظار یاری خیرین هستند گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۹۵نفر از زندان‌ها آزاد شده اند….

مدیر کل زندان‌های استان فارس با بیان اینکه ۸۲۵ زندانی جرایم غیر عمد استان فارس چشم انتظار یاری خیرین هستند گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۹۵نفر از زندان‌ها آزاد شده اند.