سردرد ممکن است به دلایل مختلفی نظیر کم خوابی، نخوردن وعده‌های غذایی و استرس ایجاد شود.

سردرد ممکن است به دلایل مختلفی نظیر کم خوابی، نخوردن وعده‌های غذایی و استرس ایجاد شود.