رکنا: ۷۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا اهدایی ژاپن وارد کشور شد.

رکنا: ۷۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا اهدایی ژاپن وارد کشور شد.