کردستان- لهونیان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده شش هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف استان تا سال ۱۴۰۱ اصلاح خواهد شد….

کردستان- لهونیان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده شش هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف استان تا سال ۱۴۰۱ اصلاح خواهد شد.