رئیس پلیس‌راه استان البرز گفت: ۶ خروجی استان به دلیل محدودیت‌های کرونایی همچنان توسط پلیس راه مسدود هستند.

رئیس پلیس‌راه استان البرز گفت: ۶ خروجی استان به دلیل محدودیت‌های کرونایی همچنان توسط پلیس راه مسدود هستند.