قائم مقام کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۶۸۱ واحد مسکونی در شهرها و روستاها برای مددجویان تامین شده است.

قائم مقام کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۶۸۱ واحد مسکونی در شهرها و روستاها برای مددجویان تامین شده است.