۶۰ ماینر غیرمجاز در تهران جمع‌آوری شد
۶۰ ماینر غیرمجاز در تهران جمع‌آوری شد
با اجرای مانوری ضربتی، طی یک روز ۶۰ ماینر غیرمجاز در شهر تهران جمع آوری شد.

به گزارش شهریاریها به نقل از وزارت نیرو، در ادامه طرح برخورد با مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، بازرسان مناطق برق بهمن، تهرانپارس، سینا و سهروردی از مناطق ۲۲ گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، طی مانوری یک روزه با همراهی کارشناسان حراست و امور محرمانه این شرکت، موفق به شناسایی ۶ مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران شدند.

بر اساس این گزارش، از این ۶ مزرعه، تعداد ۶۰ ماینر غیرمجاز جمع‌آوری شد.