رهبرمعظم انقلاب صبح چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسرکشور، ضمن تشریح شاخصه‌های فرهنگ و تفکر بسیجی، به تبیین تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی پرداختند….

رهبرمعظم انقلاب صبح چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسرکشور، ضمن تشریح شاخصه‌های فرهنگ و تفکر بسیجی، به تبیین تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی پرداختند.