اندیشکده‌های صهیونیستی و محافل سیاسی بین‌المللی با اذعان به اینکه تل‌آویو هیچ راهبرد روشنی در قبال آینده غزه پس از جنگ مرگبار کنونی ندارد، سناریوهای متعددی در این خصوص ارائه می‌کنند….

اندیشکده‌های صهیونیستی و محافل سیاسی بین‌المللی با اذعان به اینکه تل‌آویو هیچ راهبرد روشنی در قبال آینده غزه پس از جنگ مرگبار کنونی ندارد، سناریوهای متعددی در این خصوص ارائه می‌کنند.